به سامانه جذب حق التدرسی دانشگاه پیام نور خوش آمدید. لطفا قبل از ثبت نام مدارک زیر را تکمیل نمایید:

اسکن عکس 3*4

اسکن تصویر آخرین مدرک تحصیلی

اسکن دو طرف کارت ملی

اسکن صفحه اول ، دوم و سوم شناسنامه

اسکن کارت معافیت یا پایان خدمت (برای آقایان)


در صورت داشتن سوابق پژوهشی برای ثبت آن اطلاعات ذیل لازم است:

نام آموزشگاه

سوابق درس های تدریس شده

شرح مسئولیت

پست

وضعیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آدرس موسسه

تلفن موسسه


در صورت داشتن سوابق شغلی برای ثبت آن اطلاعات ذیل لازم است:

نام محل کار

واحد سازمانی

نوع مسئولیت

نوع استخدام

شهر

استان

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آدرس

تلفن


برای ثبت معرفان علمی و عمومی اطلاعات ذیل لازم است:

نام

نام خانوادگی

نحوه آشنایی یا نوع رابطه

مدت آشنایی به سال

شغل معرف

تلفن ثابت یا همراه

نشانی محل کار یا سکونت


برای ثبت سوابق تحصیلی اطلاعات ذیل لازم است:

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

معدل

موسسه محل تحصیل

کشور محل تحصیل

تاریخ شروع و پایان تحصیل

عنوان پایان نامه


اطلاعات کامل همسر و فرزندان


برای درج مقالات منتشر شده اطلاعات ذیل لازم است:

نوع

عنوان

محل انتشار

سال انتشار


در انتها لازم به ذکر است که در حین پر کردن فرم های ثبت نام از رفرش صفحه و استفاده از دکمه های عقب و جلوی مرورگر بپرهیزید!

شروع ثبت نام